Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Jan 15

Hàn sơ cấp 1 (100%)

Jan 14

Những NLCB của CNML (40%)

Jan 14

Những NLCB của CNML (50%)

Jan 14

Phương pháp luận NCKH (40%)

Jan 14

Phương pháp luận NCKH (50%)

Jan 06

Hoa văn sơ cấp 1 (40%)

Jan 06

Hoa văn sơ cấp 1 (50%)

Oct 24

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (30%)

Oct 24

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (70%)

Oct 12

Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 (100%)

Older Entries »