Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Apr 10

Kỹ năng thuyết trình (70%)

     

Apr 10

Kỹ năng thuyết trình (30%)

Mar 01

Tin học đại cương (30%)

Mar 01

Tin học đại cương (50%)

Feb 09

Phương pháp luận NCKH (30%)

Feb 09

Phương pháp luận NCKH (50%)

Feb 07

KN viết và soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc (30%)

Feb 07

KN viết và soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc (70%)

Feb 07

Kỹ năng thuyết trình (30%)

Feb 07

Kỹ năng thuyết trình (70%)

Older Entries »