Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Sep 18

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (30%)

Sep 18

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (70%)

Aug 12

Pháp luật đại cương (30%)

Aug 12

Pháp luật đại cương (50%)

Jul 24

Anh văn cơ bản 2 (40%)

Jul 24

Anh văn cơ bản 2 (60%)

Jul 24

Anh văn cơ bản 1 – Nhóm 1 (40%)

Jul 24

Anh văn cơ bản 1 – Nhóm 1 (60%)

Jul 24

Anh văn cơ bản 1 – Nhóm 2 (40%)

Jul 24

Anh văn cơ bản 1 – Nhóm 2 (60%)

Older Entries »