Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Nov 02

KN thuyết trình 30%

Nov 02

KN thuyết trình 70%

Nov 02

KN viết và soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc 30%

Nov 02

KN viết và soạn thảo văn bản phỏng vấn xin việc 70%

Oct 18

Giáo dục thể chất 1 (30%)

Oct 18

Giáo dục thể chất 1 (70%)

Sep 13

Toán cao cấp B1 (50%)

Sep 13

Toán cao cấp B1 (30%)

Sep 13

Thí nghiệm vật lý (100%)

Sep 13

Kỹ năng võ thuật tự vệ (30%)

Older Entries »