Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Jul 19

Tư duy phản biện (30%)

Jul 19

Tư duy phản biện (70%)

Jul 19

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (30%)

Jul 19

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (70%)

Jul 18

Những NLCB của CNML (30%)

Jul 18

Những NLCB của CNML (50%)

Jul 18

Tư tưởng HCM (30%)

Jul 18

Tư tưởng HCM (50%)

Jul 03

Toán cao cấp B1 (50%)

Jul 03

Vật lý đại cương 1 (30%)

Older Entries »