Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Aug 07

Những NLCB của CNML (50%)

Aug 07

Những NLCB của CNML (30%)

 

Jul 24

Hóa đại cương B1 (30%)

Jul 24

Hóa đại cương B1 (50%)

Jul 11

Anh văn cơ bản 2 (50%)

Jul 11

Anh văn cơ bản 2 (30%)

Jul 11

Anh văn cơ bản 1 L2

Jul 11

Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa (30%)

Jul 11

Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa (50%)

Jul 04

Kỹ năng thuyết trình

« Newer Entries - Older Entries »