Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Jan 11

Tư tưởng HCM (30%)

 

Jan 11

Anh văn cơ bản (Beginner) (50%)

Jan 11

Anh văn cơ bản (Beginner) (40%)

Jan 04

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (30%)

Jan 04

Kỹ năng lễ tân, khánh tiết, giao tiếp (70%)

Jan 04

Kỹ năng võ thuật tự về (30%)

Jan 04

Kỹ năng võ thuật tự về (70%)

Jan 02

Tư tưởng HCM (30%)

Jan 02

Tư tưởng HCM (50%)

Jan 02

Kỹ năng thuyết trình (70%)

« Newer Entries - Older Entries »