Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Feb 07

KN viết và soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc (30%)

Feb 07

KN viết và soạn thảo văn bản, phỏng vấn xin việc (70%)

Feb 07

Kỹ năng thuyết trình (30%)

Feb 07

Kỹ năng thuyết trình (70%)

Feb 05

Đường lối CM của ĐCSVN (30%)

Feb 05

Đường lối CM của ĐCSVN (50%)

Jan 20

Anh văn cơ bản 3 (40%)

Jan 11

Tư tưởng HCM (50%)

Jan 11

Tư tưởng HCM (30%)

 

Jan 11

Anh văn cơ bản (Beginner) (50%)

« Newer Entries - Older Entries »