Bạn đang xem chủ đề: '2015 – 2016'

Nov 22

Vật lý đại cương 1 L2

Oct 04

Tin học đại cương L2

Oct 04

Hóa học đại cương B1 L2 (70%)

Sep 29

Toán chuyên đề 1 (Xstk) (30%)

Sep 29

Toán chuyên đề 1 (Xstk) L1 (70%)

Aug 26

Phương pháp luận NCKH (30%)

Aug 26

Phương pháp luận NCKH L1 (70%)

Aug 15

Anh văn cơ bản 2 L2 (70%)

 

Aug 15

Giáo dục thể chất 3 (70%)

Aug 15

Giáo dục thể chất 3 (30%)

 

Older Entries »