Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Oct 29

Lịch thi dự kiến HK 1, năm học 2019-2020

May 30

Lịch thi dự kiến HK 3, 2018-2019

Apr 16

Lịch thi dự kiến các môn lý thuyết – HK 2, 2018-2019 (lịch đã chốt)

Khoa CNSH thông báo lịch thi các môn lý thuyết ở HK 2, năm học 2018 – 2019 (đã chốt), SV cập nhật để tham dự thi đúng theo lịch sau:

Apr 08

Lịch thi dự kiến HK 2, 2018-2019

SV lưu ý: SV xem thật cẩn thận lịch thi được đổi (cột giờ thi mới, ngày thi mới, tên môn). Nếu phát hiện lịch thi được đổi này bị trùng với lịch học hoặc lịch thi môn khác (đặc biệt là các trường hợp học trả nợ, học vượt) thì phải báo lại Trợ […]

Jan 16

Lịch thi từ 21/1/19 đến 27/1/19

 

Jan 07

lịch thi từ 14/1/2019 đến 20/1/2019

Jan 06

lịch thi từ ngày 7/1/2019 đến 13/11/2019

Dec 04

Lịch thi từ 10/12/2018 đến 16/12/2018

Nov 28

Lịch thi từ 3/12/2018 đến 9/12/2018

Nov 06

Lịch thi chính thức từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018

Older Entries »