Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Sep 11

Lịch thi L2, GDQP-AN, HK 1, 2016-2017

SV download danh sách thi tại đây.

Aug 07

Lịch thi mới – Môn Kỹ thuật di truyền cơ bản

Apr 03

Lịch thi dự kiến các môn đại cương HK 2, 2016-2017

SV xem lịch thi dự kiến các môn đại cương, HK 2, 2016-2017, tại đây.