Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Đại Cương'

Apr 19

Lịch thi dự kiến HK 2, 2017-2018, các môn đại cương

Jan 09

Lịch thi dự kiến các môn đại cương, đợt 2, HK 1, 2017-2018

Oct 16

V/v cập nhật lịch thi Tin học đại cương

Phòng Đào tạo thông báo: Đề nghị sinh viên cập nhật lịch thi môn Tin học đại cương trên trang web daotao.bdu.edu.vn để biết thời gian thi được cập nhật.

Oct 10

Lịch thi dự kiến, HK 1, 2017 – 2018 (đã chỉnh sửa)

SV theo dõi lịch thi và có kế hoạch ôn tập hợp lý.

Oct 06

Lịch thi dự kiến HK 1, 2017 – 2018

Dưới đây là lịch thi dự kiến các môn học trong HK I, 2017 – 2018. Nếu SV bị trùng lịch, đề nghị liên hệ Trợ lý giáo vụ Khoa (C. Giao – 0984.530.342) trước ngày 09/10/2017 để được hỗ trợ. Sau thời gian trên, Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp xin […]

Sep 11

Lịch thi L2, GDQP-AN, HK 1, 2016-2017

SV download danh sách thi tại đây.

Aug 07

Lịch thi mới – Môn Kỹ thuật di truyền cơ bản

Apr 03

Lịch thi dự kiến các môn đại cương HK 2, 2016-2017

SV xem lịch thi dự kiến các môn đại cương, HK 2, 2016-2017, tại đây.

« Newer Entries