Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Cơ sở + Chuyên Ngành'

Dec 27

Lịch thi dự kiến môn Tế bào học (dành cho SV được phép vắng thi lần 1)

Môn: Tế bào học Đối tượng dự thi: SV Lê Hoàng Ân (MSSV: 17070006) Thời gian thi: 17h00 ngày 10/01/2018.

Nov 03

Đổi lịch thi – Quy hoạch và quản lý tài nguyên đất

Môn Quy hoạch và quản lý tài nguyên đất sẽ tổ chức thi vào buổi sáng (7h00), chủ nhật, 19/11/2017, phòng thi AI.4.

Oct 20

Lịch thi dự kiến (trả nợ theo nhu cầu), HK 3, 2016 – 2017

Oct 10

Lịch thi dự kiến, HK 1, 2017 – 2018 (đã chỉnh sửa)

SV theo dõi lịch thi và có kế hoạch ôn tập hợp lý.

Sep 06

Lịch thi lần 2 môn GDQP-AN 1,2,3 HK1 2016-2017

SV download danh sách tại đây.

Aug 07

Dời lịch thi môn Kỹ thuật di truyền cơ bản, HK 3, 2016 – 2017

Lịch thi môn Kỹ thuật di truyền cơ bản, HK3, 2016-2017 được dời lại vào lúc 17h30, thứ 3 (08/08/2017). Phòng thi sẽ thông báo sau.

Jul 26

Lịch thi dự kiến “Kỹ thuật di truyền cơ bản”

Môn "Kỹ thuật di truyền cơ bản", HK3, 2016-2017, được tổ chức thi vào lúc 7h30, ngày 07/8/2017.

Apr 24

Lịch thi dự kiến HK 3 – Trả nợ online (trả nợ theo nhu cầu)

Apr 03

Lịch thi dự kiến HK 2, 2016-2017

SV xem lịch thi dự kiến các môn cơ sở ngành và chuyên ngành, HK 2, 2016-2017, tại đây.

Mar 23

Lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017

SV download lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017 tại đây. Lưu ý: mọi yêu cầu thay đổi lịch thi chỉ được xem xét giải quyết khi có lý do chính đáng và phải báo về khoa (C. Giao) trước ngày 24/03/2017.