Bạn đang xem chủ đề: 'QUY CHẾ – QUY ĐỊNH'

Oct 02

Ban hành mức thu phí dịch vụ đăng ký hoặc hủy môn học tại Phòng Đào tạo

Apr 07

V/v thu học phí HK 3, 2018-2019

Mar 19

V/v thu học phí HK 3, năm học 2018-2019

Jan 23

Hướng dẫn thủ tục thực hiện LVTNTLTN

SV tham khảo hướng dẫn thủ tục thực hiện LVTN (tại đây) và thủ tục thực hiện TLTN (tại đây).

Jan 04

Danh sách đề tài LVTN/TLTN của SV khoa CNSH

SV có thể tham khảo danh sách tên đề tài luận văn/tiểu luận tốt nghiệp của SV các khóa trước của Khoa CNSH tại đây. Lưu ý: SV phải đăng nhập bằng email bdu để được quyền truy cập.

Apr 13

Quy định mức thu học phí các môn tốt nghiệp (LVTN/TLTN)

Mar 15

V/v Quy định áp dụng bảo hiểm y tế trong SV

Jan 08

Danh sách GV đã từng hướng dẫn LVTN, TLTN

SV có thể tham khảo danh sách các giảng viên đã từng tham gia hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp tại đây.

Dec 14

QĐ đào tạo các học phần ngoại ngữ không chuyên cho SV K20 trở về sau

Dec 04

Quy định v/v áp dụng BHYT trong SV

Older Entries »