Bạn đang xem chủ đề: 'QUY CHẾ – QUY ĐỊNH'

Apr 13

Quy định mức thu học phí các môn tốt nghiệp (LVTN/TLTN)

Mar 15

V/v Quy định áp dụng bảo hiểm y tế trong SV

Jan 08

Danh sách GV đã từng hướng dẫn LVTN, TLTN

SV có thể tham khảo danh sách các giảng viên đã từng tham gia hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp tại đây.

Dec 14

QĐ đào tạo các học phần ngoại ngữ không chuyên cho SV K20 trở về sau

Dec 04

Quy định v/v áp dụng BHYT trong SV

Oct 26

Thông báo v/v tổ chức thực hiện CTĐT Anh văn cơ bản Khóa 19, 20

Aug 16

Quy định v/v thu học phí HK 1, 2017 – 2018 (nhắc lại)

May 18

Quy định mức học phí, lệ phí, năm học 2017-2018

May 18

Quy định đào tạo các học phần GDQP – AN cho K20 trở về sau

Apr 13

QĐ giờ tự học tại Thư viện cho SV hệ tín chỉ

Older Entries »