Bạn đang xem chủ đề: 'QUY CHẾ – QUY ĐỊNH'

Jan 09

Quy định đào tạo các học phần ngoại ngữ không chuyên cho SV khóa 19 trở về sau

Nov 09

Quyết định v/v ban hành Quy định đào tạo các học phần “Kiến tạo thương hiệu bản thân” (mới)

 

Nov 23

V/v Quy định đào tạo các học phần “Kiến tạo thương hiệu bản thân”

Nov 04

Quy định chuẩn đầu ra hệ Tín chỉ (từ K16 trở về sau)

Nov 04

Quy định chuẩn đầu ra hệ Niên chế (từ K15 trở về trước)

Mar 18

Danh sách GV đã từng hướng dẫn luận văn, tiểu luận

Ghi chú: SV click phải vào danh sách, chọn xem ảnh để xem danh sách rõ hơn.

Aug 28

V/v bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho SV Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

Jun 14

Thông tin nộp tiền học phí qua ngân hàng

Apr 27

Thông báo v/v buộc thôi học do quá thời gian đào tạo và ĐK dự thi hoặc bảo vệ LVTN

Apr 10

Danh sách các môn học thay thế/tương đương

« Newer Entries - Older Entries »