Aug 10

Tuyển dụng Giảng viên cơ hữu (New)

Posted by on Aug 10 2016 at 03:10 sáng

Hiện tại Khoa CNSH cần tuyển dụng giảng viên cơ hữu, cụ thể như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

 • Giảng viên cơ hữu chuyên ngành thực phẩm.
 • Giảng viên cơ hữu chuyên ngành vi sinh.

2. Số lượng tuyển dụng: 01 – 02 người cho mỗi chuyên ngành.

3. Mô tả công việc:

 • Giảng dạy các môn lý thuyết/thực hành.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học.
 • Hướng dẫn SV thực hiện đề tài tốt nghiệp.
 • Thực hiện các công tác khác được Khoa và Trường phân công.

4. Yêu cầu:

 • Bằng cấp tối thiểu: Thạc sĩ + Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (hoặc chứng chỉ tương đương).
 • Chuyên ngành: Thực phẩm, CNSH thực phẩm; Vi sinh, công nghệ vi sinh.
 • Ưu tiên đã có kinh nghiệm giảng dạy.
 • Năng động, có khả năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.

5. Hồ sơ tuyển dụng:

 • Gửi về: Văn phòng khoa CNSH trường Đại học Bình Dương hoặc Phòng Tổ chức hành chính trường Đại học Bình Dương.
 • Thời gian: kể từ ngày ra thông báo.


Để biết thêm chi tiết xin liên hệ văn phòng Khoa CNSH: 06503.871384 (gặp Hiệp) hoặc 06503.901284 (gặp Giao) hoặc email về địa chỉ vpkcnshdhbd@gmail.com.