Aug 25

Hướng dẫn cắt bỏ môn học đã trả nợ để nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp (đợt 5/2017)

Posted by on Aug 25 2016 at 02:55 sáng

Những SV đang chuẩn bị nộp hồ sơ xét cấp bằng trong đợt 5, 2017 lưu ý:

1. SV cần in bảng điểm tất cả các học kỳ mà SV theo học, kiểm tra xem trên bảng điểm còn hiển thị môn nào dưới 5 điểm hay không:

  • Trường hợp trên bảng điểm không có môn nào dưới 5 điểm: SV không cần làm "Đơn xin hủy học phần không rút học phí", chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xét cấp bằng để nộp đúng thời gian đã thông báo.
  • Trường hợp trên bảng điểm có môn dưới 5 điểm: SV cần nộp "Đơn xin hủy học phần không rút học phí", mục đích là để cắt bỏ những môn này, để điểm trung bình của SV được đúng.

2. Hướng dẫn cách thức làm "Đơn đề nghị hủy học phần không rút học phí":

  • Bước 1: SV in mẫu "Đơn xin hủy học phần không rút học phí" tại đây.
  • Bước 2: SV điền đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên SV, MSSV,…) theo trong đơn.
  • Bước 3: SV điền tất cả các môn dưới 5 điểm có trong bảng điểm vào khung học phần trong đơn. Mục "lý do" trong đơn điền là "Xét cấp bằng tốt nghiệp"
  • Bước 4: SV gửi đơn và bảng điểm về văn phòng khoa (cho C. Giao) để hoàn tất thủ tục. Thời gian nộp đơn: từ ngày 12/09 đến 16h00 ngày 22/09/2017
  • Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp nộp đơn sau thời gian quy định. SV phải hoàn thành việc cắt bỏ môn đã trả nợ thì mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét cấp bằng trong đợt 5, 2017.