Oct 04

Hướng dẫn làm giấy xác nhận sinh viên

Posted by on Oct 04 2016 at 04:09 sáng

SV cần làm giấy xác nhận SV (hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn, …) liên hệ Cô Nguyệt – Phòng Công tác SV để được hướng dẫn thủ tục.