Oct 04

Hướng dẫn làm giấy xác nhận sinh viên

Posted by on Oct 04 2016 at 04:09 sáng

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC HÀNH CHÁNH. 

1.      Nghĩa vụ quân sự:

+ Bước 1: Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu “Phiếu yêu cầu cấp giấy chứng nhận”, đánh dấu vào ô cần làm như: nghĩa vụ quân sự, vây vốn hay xác nhận là sinh viên của Khoa.

+ Bước 2: kẹp biên lai học phí học kì đang theo học

+ bước 3: bỏ vào bìa chưa kí trên bàn a. Hiệp.

+ Bước 4: Nhận lại sau 3 – 6 ngày làm việc trong bìa đã kí.

2.      Vay vốn ngân hàng:

+ Bước 1: : Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu “Phiếu yêu cầu cấp giấy chứng nhận”, đánh dấu vào ô cần làm như: nghĩa vụ quân sự, vây vốn hay xác nhận là sinh viên của Khoa.

+ Bước 2: tải mẫu “Giấy Xác Nhận” điền đầy đủ thông tin, không được để trống các phần yêu cầu điền thông tin.

+ Bước 3: kẹp biên lai học phí học kì đang theo học

+ bước 4: bỏ vào bìa chưa kí trên bàn a. Hiệp.

+ Bước 5: Nhận lại sau 3 – 6 ngày làm việc trong bìa đã kí.

3.      Xác nhận ngành nghề độc hại:

+ Bước 1: các bạn tải đầy đủ 2 mẫu “Hóa chất  độc hại,mẫu 1 và mẫu 2”, điền đầy đủ thông tin, không được để trống bất kì ô yêu cầu điền thông.

+ Bước 2: kẹp biên lai học phí học kì đang theo học

+ bước 3: bỏ vào bìa chưa kí trên bàn a. Hiệp.

            + Bước 4: Nhận lại sau 3 – 6 ngày làm việc trong bìa đã kí.