Nov 18

Phiếu báo nghỉ

Posted by on Nov 18 2016 at 07:00 sáng

LỚP
TÊN MÔN
NGÀY
THỨ
BUỔI
GHI CHÚ
16SH02
CNCB thịt, thủy sản
21/11
2
C

16SH02
Thực hành CNCB thịt, thủy sản
22/11
3
C

16SH02
Dinh dưỡng và TPCN
23/11
4
C
học bù chiều 25/11
17SH01
Ktdt chuyên sâu
26/11
7
SC
học bù 03/12