Nov 28

Lịch học Thực hành dinh dưỡng và TPCN

Posted by on Nov 28 2016 at 03:32 sáng

  • Ngày học: thứ 4 (07/12), chủ nhật (11/12), thứ 4 (14/12).
  • Phòng học: PTN Thực phẩm
  • GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh