Nov 28

Phiếu báo nghỉ – 16SH02

Posted by on Nov 28 2016 at 03:42 sáng

  • Lớp 16SH02 được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến thịt, thủy sản ngày 28/11/2016. Lịch học bù sẽ do GV và lớp thống nhất.
  • Hủy lịch học Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản. Khoa sẽ post lại lịch học mới sau.