Jan 11

Lịch học Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất)

Posted by on Jan 11 2017 at 02:18 chiều

Lớp 16SH02+TN học Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) các buổi tiếp theo theo lịch sau:

  • Sáng chiều thứ 5 (12/01/2017)
  • Sáng chiều thứ 6 (13/01/2017)
  • Phòng học: PTN Thực phẩm.