Mar 23

Lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017

Posted by on Mar 23 2017 at 02:03 chiều

SV download lịch thi dự kiến HK 2, 2016 – 2017 tại đây.

Lưu ý: mọi yêu cầu thay đổi lịch thi chỉ được xem xét giải quyết khi có lý do chính đáng và phải báo về khoa (C. Giao) trước ngày 24/03/2017.