Apr 12

Báo phòng sinh hoạt GV chủ nhiệm 19SH01

Posted by on Apr 12 2017 at 08:28 sáng

Lớp 19SH01 sinh hoạt với GV chủ nhiệm vào lúc 9h00 sáng thứ 6, 14/04/2017, tại phòng AI.3. Đề nghị SV tham dự đầy đủ.