Jun 05

Lịch thi Thực tập hóa học đại cương B1

Posted by on Jun 05 2017 at 02:16 chiều

Lớp 19SH01+TN thi Thực tập hóa học đại cương B1 vào lúc 8h00, thứ 5, 08/06, tại PTN Thực phẩm (Cơ sở Hoàng Hoa Thám).