Jul 26

Lịch thi Tốt nghiệp (hệ niên chế), đợt 2, năm 2017

Posted by on Jul 26 2017 at 04:25 chiều

  • Kỳ thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2017 được tổ chức vào buổi sáng ngày 01 và 02/08/2017.
  • SV theo dõi lịch thi chính thức để biết phòng thi.