Jul 28

Lịch thi chính thức (Thi tốt nghiệp , đợt 2, 2017)

Posted by on Jul 28 2017 at 05:06 chiều

  • An toàn thực phẩm: 7h00, ngày 01/08/2017 (thứ 3), phòng  AII.1
  • Công nghệ chế biến thực phẩm: 7h00, ngày 02/08/2017 (thứ 4), phòng AII2.