Aug 16

V/v tổ chức Hội đồng bảo vệ LVTN cho Khóa 16

Posted by on Aug 16 2017 at 02:36 chiều

Theo kế hoạch giảng dạy, Khoa Công nghệ Sinh học sẽ tổ chức cho các sinh viên Khóa 16 bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo vệ LVTN: Ngày 24/08/2017 (2 Hội đồng) và ngày 25/08/2017 (2 Hội đồng).

 (Sinh viên theo dõi danh sách bố trí vào các Hội đồng bảo vệ và phòng báo cáo được thông báo vào chiều ngày 23/08/2017)

  • Sinh viên phải nộp file powerpoint LVTN về địa chỉ mail vpkcnshdhbd@gmail.com từ nay đến hết ngày 22/08/2016. Tên file Powerpoint trình bày theo cú pháp

[TÊN SINH VIÊN]-[mã số sinh viên]-[lớp]

Ví dụ: HUONG-13070021-16SH01

  • Dự buổi bảo vệ LVTN mỗi sinh viên phải chuẩn bị và mang theo 03 quyển tóm tắt nội dung Luận văn nộp cho hội đồng (5 – 7 trang).
  • Trang phục tham gia bảo vệ LVTN:

*  Sinh viên nữ: áo dài

      *  Sinh viên nam: quần tây, áo sơ mi đeo caravat

      Ghi chú:

      Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các thủ tục trên mới được tham gia Lễ bảo vệ LVTN. Khoa CNSH không chịu trách nhiệm nếu sinh viên không hoàn thành các thủ tục gây ảnh hưởng đến kết quả bảo vệ LVTN.