Aug 23

DANH SÁCH SV BÁO CÁO TRONG CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LVTN K16

Posted by on Aug 23 2017 at 02:00 chiều

LƯU Ý:

  • Ngày thứ 5 (24/8): HĐ 1 phòng B05, HĐ 2 phòng B06
  • Ngày thứ 6 (25/8): HĐ 3 phòng B05, HĐ 4 phòng B06
  • SV có mặt tại phòng hội đồng lúc 6h50, trang phục đúng quy định đã thông báo
  • Mỗi SV chuẩn bị 3 quyển tóm tắt LVTN để gửi HĐ.

SV BÁO CÁO THEO THỨ TỰ SAU:

HỘI ĐỒNG 1:

1 TRẦN MỸ LONG 13070041
2 NGUYỄN ĐẶNG HẢI ÂU 13070029
3 ĐỖ THỊ XUÂN HƯƠNG 13070075
4 LÊ ANH NHỰT 13070003
5 PHẠM THỊ KIM DUYÊN 13070057
6 NGUYỄN THỊ LÀNH 13070032
7 PHẠM THỊ KIM CHI 13070033
8 TRẦN THỊ CÚC 13070053

HỘI ĐỒNG 2:

1 VÕ VĨNH LONG 13070065 16SH02
2 TRẦN KIM LONG 13070042 16SH02
3 NGÔ THỊ KIM LIỄU 13070034 16SH02
4 LÊ MAI THU ĐANG 13070078 16SH02
5 ĐẶNG THỊ NGA 13070079 16SH02
6 CHU THỊ BÉ 13070024 16SH02
7 HÀ THI GIANG 13070008 16SH02

HỘI ĐỒNG 3:      

1 NGUYỄN THỊ NGA 13070071
2 NGUYỄN VĂN BẰNG 13070025
3 PHAN TUẤN VŨ 13070067
4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 13070012
5 SỬ HUỲNH NHƯ 130701020
6 NGUYỄN BẢO TRÂN 130701016
7 MAI THỊ LƯƠNG 13070081
8 PHẠM HOÀNG PHÚC 130701013
9 BÙI QUANG THẮNG  13070046
10 NGUYỄN QUỐC KHANG 13070004

HỘI ĐỒNG 4:

1 PHAN THỊ HỒNG THÚY 13070036 16SH02
2 NGUYỄN HỒ HỮU PHƯỚC 13070049 16SH02
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 13070064 16SH02
4 VÕ THỊ THẢO SƯƠNG 13070072 16SH02
5 HOÀNG XUÂN TÀI 130701012 16SH01
6 BÙI TUẤN DƯƠNG 13070056 16SH02
7 BÙI THỊ THU HƯƠNG 13070048 16SH01
8 NGUYỄN THÙY NHIÊN 13070082 16SH01