Aug 27

V/v nhận LVTN về chỉnh sửa

Posted by on Aug 27 2017 at 10:16 chiều

Những SV đã qua kỳ bảo vệ LVTN ngày 24 và 25/08/2017, đề nghị đến gặp thư ký hội đồng để nhận LVTN và góp ý của GVPB cùng Hội Đồng về chỉnh sửa, thời gian: từ ngày 29/08 đến 16h30 ngày 01/09/2017.

  • Các LVTN phải được chỉnh sửa theo đúng ý kiến yêu cầu chỉnh sửa của giảng viên phản biện và hội đồng.
  • Hạn chót nộp lại 01 quyển luận văn đã chỉnh sửa hoàn chỉnh (đóng quyển + bìa mạ vàng) cùng 02 đĩa CD (chứa bài LVTN hoàn chỉnh – file Word; bài báo cáo tốt nghiệp – file Power point; bài tóm tắt – file Word) là 16h30, ngày 14/09/2017 cho thư ký hội đồng.

Lưu ý:

  • Đây là thủ tục bắt buộc trước khi SV nhận bằng tốt nghiệp. SV cần thực hiện theo đúng tiến độ để tránh mất quyền ưu tiên trong xét cấp Bằng.
  • Bìa mạ vàng phải là màu xanh lá cây đậm.
  • Thư ký Hội đồng 1: ThS. Hoàng Ngọc Cương.
  • Thư ký Hội đồng 2: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh.
  • Thư ký Hội đồng 3: ThS. Nguyễn Minh Huy.
  • Thư ký Hội đồng 4: ThS. Dương Thị Nam Phương.