Sep 14

Báo tăng tiết tuần lễ 18-24/9

Posted by on Sep 14 2017 at 11:09 sáng

Lớp 18SH01+ TN tăng tiết như sau:

  • Sáng thứ 4, 20/09: CNSH nhập môn.
  • Chiều thứ 5, 21/09: Kỹ thuật di truyền chuyên sâu.
  • Phòng học Khoa sẽ thông báo sau.

Ghi chú: Môn Công nghệ enzyme và protein (sáng thứ 4) và Sinh lý thực vật (sáng thứ 5) nghỉ.