Sep 20

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Posted by on Sep 20 2017 at 08:18 sáng

Lớp 17SH01+TN học môn Dinh dưỡng và TPCN chiều thứ 4 (20/9) tại phòng AI.2.