Sep 21

Đổi phòng học – CNCB TP

Posted by on Sep 21 2017 at 07:43 sáng

Lớp 17SH01+TN học bù môn CNCB TP vào chiều thứ 6 (22/09) tại phòng AI.2