Oct 25

Danh sách SV đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp đợt 5, 2017

Posted by on Oct 25 2017 at 03:38 chiều

Lưu ý: SV nào đã nộp hồ sơ nhưng không có tên trong danh sách dưới đây, đề nghị liên hệ Trợ lý giáo vụ (C. Giao) để được hỗ trợ điều chỉnh. Thời gian: 25/10 – 30/10/2017.