Oct 27

V/v hỗ trợ xóa môn học đăng ký đợt 2 năm học 2017-2018

Posted by on Oct 27 2017 at 07:58 sáng

Phòng Đào tạo thông báo tất cả sinh viên có đăng ký môn học đợt 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018. Nếu sinh viên có nguyện vọng xóa bỏ dữ liệu đã đăng ký đợt 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 vui lòng thực hiện như sau:

1. Tải mẫu đơn đính kèm.
2. Điền đầy đủ thông tin vào đơn.
3. Truy cập Cổng thông tin sinh viên, in phiếu đối chiếu học phí nộp kèm theo đơn (Vào Cổng thông tin SV, mục Xem học phí, nhập Mã số SV, chọn In học phí ở góc trái bên dưới).
4. Nộp đơn về phòng Đào tạo (Thầy Trần Thanh Cơ) từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 01/11/2017 (nộp trong giờ hành chính).
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Tổ Giáo vụ (tầng trệt khu A) hoặc địa chỉ email thanhhung.thai@bdu.edu.vn để được hỗ trợ.