Nov 15

Lịch học “Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP”

Posted by on Nov 15 2017 at 01:45 chiều

  • Chiều thứ 3, 21/11, phòng học thông báo sau.
  • Sáng thứ 3, 28/11, Nhà máy Ajinomoto
  • Sáng thứ 5, 07/12, CTy An Phát
  • Sáng thứ 6, 15/12, Nhà máy bia Heineken Việt Nam
  • Sáng thứ 2, 18/12, Nhà máy Yakult Việt Nam
  • 1 buổi cuối học tại PTN TP.