Dec 04

V/v phổ biến LVTN/TLTN cho SV khóa 17

Posted by on Dec 04 2017 at 10:25 sáng

Ban chủ nhiệm khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi gặp gỡ SV khóa 17 để phổ biến quy định làm luận văn tốt nghiệp/tiểu luận tốt nghiệp. Đề nghị tất cả SV khóa 17 tham dự.

  • Thời gian: 8h00 sáng thứ 4, 06/12/2017
  • Địa điểm: phòng AI.1