Dec 04

Đổi lịch thi Quản lý CTR đô thị

Posted by on Dec 04 2017 at 04:02 chiều

Lớp 17SH02 + TN thi kết thúc môn Quản lý CTR đô thị vào buổi sáng chủ nhật, 10/12/2017, phòng AI.3.