Dec 11

V/v tham dự lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện cho SV

Posted by on Dec 11 2017 at 04:41 chiều

SV các lớp tham dự lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện theo lịch sau:

  • 17SH01: 14h00 đến 16h00, ngày 20/12/2017.
  • 17SH02: 08h00 đến 10h00. ngày 18/12/2017.
  • 18SH01: 08h00 đến 10h00. ngày 20/12/2017.
  • 19SH01: 08h00 đến 10h00. ngày 21/12/2017.
  • 20SH01: 14h00 đến 16h00, ngày 19/12/2017.

Lưu ý: Những SV nào không tham gia được lớp hướng dẫn theo lịch trên, đề nghị báo gấp (trước 14h00 ngày 12/12//2017) cho Trợ lý GV khoa (C. Giao) để được hỗ trợ đổi ngày học.