Dec 13

Báo lịch học – 17SH01

Posted by on Dec 13 2017 at 10:21 sáng

Thực tế tham quan cơ sở chế biến thực phẩm: 18/12, sáng thứ 2, đi thực tế tại công ty Yakult Việt Nam.