Dec 15

V/v đăng ký bổ sung môn học HK 2, 2017-2018

Posted by on Dec 15 2017 at 08:43 sáng

SV lưu ý:

 • Thời gian đăng ký bổ sung: từ 15/12 đến 17/12/2017. Để giúp sinh viên tập trung vào việc ôn tập thi cuối kỳ, cũng như không ảnh hưởng đến việc học. Hệ thống sẽ thay đổi giờ mở chức năng đăng ký môn học từ 09h (sáng) sang 11h (sáng)  và đóng lại vào lúc 22h mỗi ngày.
 • Đăng ký trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên: sv.bdu.edu.vn
 • Một số nhóm môn học có số lượng sinh viên đông. Vì vậy để đảm bảo sinh viên tiếp thu tốt kiến thức, nhà trường đã mở thêm nhóm mới và chuyển dữ liệu đăng ký sang nhóm mới.
 • Trong thời gian mở hệ thống đăng ký bổ sung, sinh viên có thể thực hiện tất cả các quyền đăng ký mới, xóa đăng ký,… Vì vậy đề nghị tất cả sinh viên bắt buộc phải truy cập Cổng thông tin sinh viên để thực hiện thao tác đăng ký môn học hoặc kiểm tra lại dữ liệu đăng ký.
 • Sinh viên nộp học phí học kỳ 2 năm 2017-2018 từ ngày 29/01/2017 đến 16/03/2017. Nộp đơn gia hạn ngày 05/03/2018.
 • Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Trợ lý sinh viên, Giáo vụ khoa hoặc gửi email về địa chỉ thanhhung.thai@bdu.edu.vn trước ngày 17/12/2017 để được hỗ trợ giải đáp.
 • Phòng Đào tạo đã mở môn Hóa học đại cương B1 (BSC0032) và Hóa học đại cương B2 (BSC0042), SV lớp 20SH01 và những SV có nhu cầu có thể đăng ký học trong thời gian này. SV lọc theo mã môn học, không lọc theo lớp.
 • Đã điều chỉnh lịch học để SV có thể đăng ký cả 2 môn CNCB rượu, bia, nước giải khát và Thực tập hóa học đại cương B2.
 • Các môn tự chọn sau không mở lớp: CNCB lương thực, rau, củ, quả; CNCB sữa và sản phẩm sữa; CNCB đường, bánh, kẹo (18SH01); CNSH tế bào vi sinh vật; Miễn dịch học (19SH01).
 • Do đó những SV lớp 18SH01 có nhu cầu học môn tự chọn thì đăng ký môn CNCB chè, cà phê, ca cao (lý thuyết + thực hành) và môn CNCB rượu, bia, nước giải khát (lý thuyết + thực hành); Những SV lớp 19SH01 có nhu cầu học môn tự chọn thì đăng ký môn Sinh tin học và Thực hành sinh tin học.
 • SV dự kiến đủ điều kiện làm tiểu luận tốt nghiệp (17SH01) thì đăng ký 2 môn lý thuyết CNCB chè, cà phê, ca cao và CNCB rượu, bia, nước giải khát.