Dec 19

Báo lịch học thực hành

Posted by on Dec 19 2017 at 02:09 chiều

LỚP
MÔN HỌC
NGÀY
THỨ
BUỔI
PHÒNG
GHI CHÚ
17SH01
Thực tế tham quan cơ sở CBTP
22/12
6
S
PTN TP

17SH01
Thực hành CNCBTP (xưởng sản xuất)
22/12
6
C
PTN TP

18SH01+19SH01
Thực hành CN enzyme, protein (Thi)
23/12
7
SC
PTN TP

Sáng: nhóm 1 (chiều T2)

Chiều: nhóm 2 (chiều T3)