Dec 23

Lịch học “Thực hành CNCB TP (xưởng sản xuất)”

Posted by on Dec 23 2017 at 03:56 chiều

  • Sáng chiều chủ nhật (24/12/2017): Cơ sở thực phẩm Phú Mỹ A.
  • Sáng chiều thứ 2 (25/12/2017): PTN TP