Dec 25

THÔNG BÁO KHẨN: DỜI LỊCH TỔ CHỨC BUỔI SEMINAR CHUYÊN ĐỀ

Posted by on Dec 25 2017 at 09:37 sáng

Do một số khó khăn khách quan, buổi seminar chuyên đề "Vi sinh và Nuôi cấy mô" sẽ không tổ chức vào sáng ngày 26/12/2017. Buổi semnar này sẽ được dời lại vào thời gian sau (Khoa sẽ thông báo cụ thể sau). Đề nghị SV cập nhật, thực hiện.