Mar 29

Lịch thi dự kiến kỳ Thi tốt nghiệp, đợt 1, 2018, HỆ NIÊN CHẾ

Posted by on Mar 29 2018 at 03:29 chiều

  • Ngày 16/04/2018, 7h00: An toàn thực phẩm (chuyên ngành TP) hoặc Quản lý môi trường (chuyên ngành MT)
  • Ngày 17/04/2018, 7h00: Công nghệ chế biến thực phẩm (chuyên ngành TP) hoặc Kỹ thuật xử lý môi trường (chuyên ngành MT)
  • SV lưu ý xem lịch thi chính thức để biết chính xác ngày thi, giờ thi, phòng thi.