Apr 12

V/v hết thời gian thực hiện đề tài NCKH SV

Posted by on Apr 12 2018 at 09:08 sáng

 

 

Phòng Quản lý Khoa học thông báo, các đề tài NCKH SV dưới đây đã hết thời gian thực hiện đề tài, đề nghị SV liên hệ gấp P. Quản lý khoa học để hoàn tất các thủ tục nghiệm thu đề tài.

Stt Tên đề tài  Chủ nhiệm  Giảng viên HD
1 Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây hoa cúc đồng tiền   Nguyễn Quốc Thiện Nguyễn Thị Mai Anh
2 Khảo sát quá trình tiền xử lý để tăng hiệu quả trích ly hoạt chất Polyphenol và Anthocyanin từ vỏ măng cụt Hà Thị Giang  Trần Đức Duy
3 Khảo sát hiệu quả xử lý nước thải thuỷ sản bằng bể lọc sinh học giá thể bã mía Nguyễn Bảo Trân  Lê Hồng Ngọc 
4 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ Swin – Bed với giá thể Biafringe được làm tự sợi đai Nguyễn Thị Nga Nguyễn Mộng Nghi