Apr 24

V/v thay đổi lịch thi môn Tư duy phản biện (nhóm 1 và nhóm 3)

Posted by on Apr 24 2018 at 07:57 sáng

Phòng Đào tạo thông báo: Do ngày 25/04/18 là nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương nên các bạn nhóm 1 và nhóm 3 sẽ dời sang tối ngày 27/04/2018 để thi kết thúc môn Tư duy phản biện. Yêu cầu các bạn tham gia đầy đủ. Trường hợp Sinh viên có khó khăn gì với lịch thi vui lòng liên hệ qua mail: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn trước ngày thi 3 ngày. Tất cả những trường hợp không chấp hành đúng quy định sẽ không được giải quyết.

SV tham khảo thông tin tại địa chỉ: 
http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=3318