May 16

Nhắc lại lịch học môn Thực hành CNSH tế bào thực vật

Posted by on May 16 2018 at 03:52 chiều

Môn Thực hành CNSH tế bào thực vật có lịch học được thay đổi như sau:

  • Nhóm 1: 19SH01+TN: Sáng thứ 2 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018.
  • Nhóm 2: 20SH01: Sáng thứ 4 hằng tuần, từ 21/5 tới 25/6/2018.
  • Địa điểm: PTN Sinh (khu C).
  • SV nếu không tham dự lớp theo lịch trên xem như tự ý bỏ học, Khoa sẽ không giải quyết học bù.
  • Trường hợp SV có khó khăn (không thể tham dự học theo lịch trên) đề nghị báo trực tiếp với Trợ lý giáo vụ khoa (Cô Giao) để được xem xét giải quyết. Lưu ý: báo trước ngày 20/5/2018.