May 17

Quy trình in bảng điểm SV

Posted by on May 17 2018 at 02:16 chiều

1. SV có thể xem điểm trên Cổng thông tin SV (sv.bdu.edu.vn), mục Xem điểm, tra theo MSSV.

2. Nếu cần in bảng điểm (có đóng mộc), SV thực hiện như sau:

  • Bước 1: Đóng lệ phí tại Phòng tuyển sinh (5000đ/HK). SV ghi rõ học kỳ muốn in bảng điểm vào phiếu tại Phòng tuyển sinh. Nhận biên lai.
  • Bước 2: Mang biên lai đến Phòng Đào tạo (liên hệ cô Thảo) để in bảng điểm. Nhận bảng điểm.
  • Bước 3: Mang bảng điêm đến Phòng tiếp công dân (dãy A, gần cổng sau trường) để đóng mộc. Hoàn tất.

Lưu ý: đối với SV năm cuối, nếu muốn in bảng điểm xin việc thì viết rõ là "In bảng điểm xin việc" vào phiếu tại Phòng tuyển sinh (bước 1).