May 17

Quy trình in bảng điểm SV

Posted by on May 17 2018 at 02:16 chiều

SV có thể xem điểm trên Cổng thông tin SV (sv.bdu.edu.vn), mục Xem điểm.

Nếu cần in bảng điểm (có đóng mộc), SV thực hiện như sau:

  • Bước 1: Đóng lệ phí tại Phòng Tài chính kế toán (5000đ/HK). SV ghi rõ HK muốn in bảng điểm vào phiếu tại phòng Tài chính kế toán. Nhận biên lai.
  • Bước 2: Mang biên lai đến Phòng Đào tạo (liên hệ cô Thảo) để in bảng điểm. Nhận bảng điểm.
  • Bước 3: Mang bảng điêm đến Phòng tiếp công dân (dãy A, gần cổng sau trường) để đóng mộc. Hoàn tất.

Lưu ý: đối với SV năm cuối, nếu muốn in bảng điểm xin việc thì viết rõ là "In bảng điểm xin việc" vào phiếu tại Phòng Tài chính kế toán (bước 1).