May 17

Phân biệt “Giấy chứng nhận Hoàn tất chương trình” và “Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời”

Posted by on May 17 2018 at 02:33 chiều

1. GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI (TNTT)

* Đối tượng: SV đã nộp hồ sơ xét cấp bằng TN và có kết quả xét hồ sơ là đủ điều kiện cấp bằng.

         SV năm 4 sau khi nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp, Nhà trường sẽ tiến hành xét cấp bằng, sau đó ra quyết định cấp bằng TN. Sau khi có quyết định cấp bằng TN, trong thời gian chờ được nhận bằng TN chính thức, SV nếu có nhu cầu (liên hệ Thư ký khoa) Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận TNTT. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có giá trị như Bằng tốt nghiệp nên SV phải được xét hồ sơ hoàn chỉnh mới được cấp. Tuy nhiên hiện nay Nhà trường đã rút ngắn thời gian xét nên thường sau khi xét xong sẽ cấp bằng chứng thức, không cấp giấy chứng nhận TNTT.

 

2. GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH (HTCT)

* Đối tượng: những SV đã hoàn tất các môn học (bao gồm cả LVTN hoặc Thi TN hoặc tiểu luận TN) nhưng chưa nộp hồ sơ xét cấp bằng TN (do chưa có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc vi tính)

 

 

  • B1: SV điền thông tin vào sổ liên hệ giải quyết công việc SV (tại văn phòng khoa 2). Mục nội dung liên hệ: ghi "Làm giấy chứng nhận HTCT".
  • B2: Thư ký khoa sẽ gọi điện báo SV đến nhận giấy chứng nhận khi hoàn tất. Thông thường khoảng 3-5 ngày.