May 18

Báo phòng học bù – Vi sinh thực phẩm

Posted by on May 18 2018 at 10:38 sáng

Lớp 18SH01+TN học bù môn Vi sinh thực phẩm vào sáng thứ 7, 19/5/2018, tại phòng AI.3.