May 18

Báo phòng học bù – môn Vi sinh học đại cương

Posted by on May 18 2018 at 10:48 sáng

Lớp 20SH01 + TN học bù môn Vi sinh học đại cương vào chiều thứ 7, 19/5/2018, tại phòng AI.3.