May 18

Báo phòng học bù – Hóa phân tích

Posted by on May 18 2018 at 10:51 sáng

Lớp 19SH01+TN học bù môn Hóa phân tích theo lịch sau:

  • Sáng thứ 3, 22/5, phòng AI.3.
  • Sáng thứ 4, 23/5, phòng E03A.