Jun 04

Danh sách SV tham gia và không tham gia BHYT (sau thời gian cập nhật)

Posted by on Jun 04 2018 at 09:35 sáng

Trường Đại học Bình Dương gửi lại danh sách sinh viên tham gia, không tham gia bảo hiểm y tế trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 sau khi sinh viên liên hệ đối chiếu. Yêu cầu tất cả sinh viên kiểm tra lại thêm một lần nữa nếu cần điều chỉnh liên hệ Trạm y tế của Trường Đại học Bình Dương (cạnh phòng Tổ chức hành chính) gặp Thầy Trần Xuân Bắc để điều chỉnh. Thời gian điểu chỉnh đến hết ngày 06/6/2018, sau thời gian trên danh sách sẽ được chuyển các đơn vị liên quan để không công nhận kết quả học tập của những sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế. Yêu cầu sinh viên thực hiện theo nội dung thông báo./.