Jun 12

Báo lịch học – CNCB rượu, bia, nước giải khát

Posted by on Jun 12 2018 at 07:16 sáng

Lớp 18SH01+TN học môn CNCB rượu, bia, nước giải khát vào sáng chiều các ngày thứ 5 (28/6), thứ 6 (29/6), thứ 7 (30/6). Phòng học sẽ thông báo sau.