Jul 04

Thông báo lịch thi mới môn Hóa học thực phẩm

Posted by on Jul 04 2018 at 09:40 sáng

Lớp 18SH01 + TN cập nhật lịch thi mới môn Hóa học thực phẩm: 17h30 ngày 19/7/2018. Phòng thi SV xem trên lịch thi chính thức.