Jul 04

Danh sách các nhóm môn học Đại cương được mở thêm nhóm

Posted by on Jul 04 2018 at 05:33 chiều

Trường Đại học Bình Dương thông báo danh sách các môn học Đại cương được mở thêm nhóm trong học kỳ 1 năm học 2018-2019. Yêu cầu tất cả sinh viên có nguyện vọng cập nhật và lập kế hoạch học tập cho bản thân./.

Lưu ý: Trong thời gian cập nhật dữ liệu hệ thống sẽ ngưng kết nối lúc 17h30 (ngày 04/7/2018 – trong thời gian này sinh viên không thực hiện đăng ký môn học, không đăng nhập hệ thống), mở lại kết nối lúc 17h45 (ngày 04/7/2018).